Bures boahtin Sátnejienat-siidduide!

Sátnejienat-oahpponeavvu lea ráhkaduvvon joatkkaskuvlla sámegiela vuosttasgiela oahpahussii. Oahpponeavvu lea ráhkaduvvon Máhttoloktema sámegiela vuosttasgiela oahppoplánaid mielde joatkkaoahpahussii.

Sátnejienat-siidduin oahpat máidnasiid, luđiid ja čálalaš girjjálašvuođa birra. Dáin siidduin leat maid sierra dieđut oahpaheaddjái, gávnnat maiddái makkár gálduid leat geavahan ja muđui eará dieđuid oahpponeavvu birra.

718-6 lohkamin davvi-1

Kerttu Vuolab:

“Vierrásat lávejit gáddit ahte sápmelaččain ii leat leamaš girjjálašvuohta ovdal go mis almmustuvvagohte girjjit sámegillii. Gal mis lea leamašan girjjálašvuohta jo doložiid rájes. Mis lea ain dálge hui rikkis njálmmálaš máinnastanárbi. Olmmoš lea birra máilmmi sirdán iežas dieđu ja áddejumi maŋisboahtti buolvvaide njálmmálaččat. Olbmo čálekeahtes historjá lea eatnigiella. Dan ektui olbmo čállojuvvon historjá lea dušše soahtebeaivegirji, mas leat dehálaččat dušše nummirat ja jábmiid lohkomearit ...”: