Hjem Luođit

Dát siiddut leat luđiid birra. Dás leat maid teavsttat ja jietna. Muđui gávnnat dás oahpaheaddji ja gáldduid siiddu ja maiddái dieđut siiddu.

718-paulus utsi

Juigosa birra

Juoiggus lea jurdagiid luotkka

gosa jurdagiiddis doalvu

Danin das eai leat sánit olu

mat olggos addojuvvojit

Dat luovos jienat mannet

viidáseabbot go sánit

Juoiggus lokte olbmo miela

Girdá jurdagiiguin

balvvažiid dadjel

Ádná jurdagiid

Guoibminis

luonddu čábbodaga siste

Paulus Utsi